Gizlilik Politikası

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

ADANTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 00000000 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Etimesgut/Ankara adresinde bulunan ADANTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır. Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • İsim
 • Soyisim
 • Adres
 • Posta kodu
 • E-mail
 • Telefon/Fax numarası
 • Doğum tarihi

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir. Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
 • Rekabet
 • Reklam ve pazarlama
 • Analizler ve pazar araştırması yapma
 • İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun velisinin ya da vasisinin onayıyla toplanmaktadır.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
 • IP adresi ve/veya konumu
 • Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi

Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal Medya

Şirket internet sitesi üretilen hizmetlerin ve ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.fakulteynk.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin ya da satış işlemlerinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, ADANTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem yalnızca kişisel veri sahibinin açık rızası ile ve/veya bu rızanın yasada öngörülen istisnai haller dışında aleniyet ilkesine aykırı olmamak koşulu ile gerçekleştirilebilecektir.

Kişisel veriler, Şirket tarafından yasal bir zorunluluk gerektirdiği durumlar dışında, kişisel veri sahibinin rızası olmaksızın başkalarına açıklanmaz, aktarılmaz veya ifşa edilmez.

Kişisel Verilere Erişim Hakkı

KVKK gereği kişisel veri sahipleri, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen işlemlerin bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptirler. Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde www.fakulteynk.com internet adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak, veri sorumlusu olan Şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Bu haklarınızın kullanılmasını talep edebilmeniz için 6698 sayılı KVKK uyarınca belirtilen usul ve esaslara uygun bir şekilde başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede başvurularınızı Şirketimize aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizden iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK’nın ilgili hükmü gereğince tarafınıza maliyetlerin karşılanması talep edilebilecektir. Şirketimiz talebi kabul edip uygulamaya başladığında bu durumu yazılı olarak size bildirecektir. İlgili yazının tarafınıza iletilmesini müteakip talep derhal ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği aşağıdaki başlıklarda size yöneltebileceğiniz talepleri değerlendirmek üzere “Veri Sorumlusu” sıfatı ile belirlenmiştir:

Veri Sorumlusu: ADANTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: ZÜBEYDE HANIM MAH. SEBZE BAHÇELERİ CAD. NO: 101 İÇ KAPI NO: 17 ALTINDAĞ/ ANKARA

E-posta: info@fakulteynk.com

Telefon: +90 (312) 123 45 67

Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak ve işlemek için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Bu önlemler, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa veya yok etme riskine karşı korumayı amaçlamaktadır. Şirket, kişisel verilerinizi güvende tutma konusundaki taahhüdünü ciddiye almaktadır ve bu konuda gerekli olan güncel teknolojileri ve iş süreçlerini kullanmaktadır.

İletişim Bilgileri

Her türlü soru, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

ADANTA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: ZÜBEYDE HANIM MAH. SEBZE BAHÇELERİ CAD. NO: 101 İÇ KAPI NO: 17 ALTINDAĞ/ ANKARA

E-posta: info@fakulteynk.com

Telefon: +90 (312) 123 45 67

Son Güncelleme Tarihi

Bu Gizlilik Politikası en son [22/09/2023] tarihinde güncellenmiştir.